UČEŠĆE ČLANOVA UDRUŽENJA NA “US CRAFT BEER INGREDIANTS AND MARKETING COHRAN FELLOWSHIP PROGRAM 2023”

U periodu od 29.aprila do 13.maja 2023. godine članovi Udruženja učestvuju u realizaciji Cohran Fellowship Programa na temu „US Craft Beer Ingrediants and Marketing“ u organizaciji Ambasade SAD u Beogradu. Na programu u čestvuju 8…

Continue ReadingUČEŠĆE ČLANOVA UDRUŽENJA NA “US CRAFT BEER INGREDIANTS AND MARKETING COHRAN FELLOWSHIP PROGRAM 2023”

UDRUŽENJE MALIH NEZAVISNIH PIVARA NA SAJMU POLJOPRIVREDE U NOVOM SADU

Na 89. Međunarodnom polјoprivrednom sajmu koji se održava u periodu od 21. do  27. maja 2022. godine, na Novosadskom sajmu,  Udruženje malih nezavisnih pivara Srbije će se tradicionalno 4 godinu za redom predstaviti sa svojim članovima.  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i…

Continue ReadingUDRUŽENJE MALIH NEZAVISNIH PIVARA NA SAJMU POLJOPRIVREDE U NOVOM SADU