RB IME I PREZIME PIVARA
1.
Dejan Smiljanić, predsednik
THE BLACK TURTLE DOO
2.
Branimir Malentijević, član
KABINET BREWERY DOO
3.
Nemanja Stefanović, član
PIVARA TRON
4.
Zoran Stojković, član
DOGMA BREWERY
5.
Zoran Božić, član
UBSKA PIVARA DOO
6.
Branislav Ćirković, član
3BIR
7.

Upravni odbor vodi aktivnosti i upravlјa aktivnostima Udruženja u skladu sa svojim cilјevima.

Upravni odbor:

 • Usvaja organizaciona pravila i Poslovnik za svoje aktivnosti,
 • Obezbeđuje usklađenost sa Statutom i sprovođenje odluka koje su u njegovoj nadležnosti,
 • Upravlјa tekućim poslovima Udruženja, usvaja programe, sastavlјa planove i posebne zadatke, i odlučuje o organizaciji i učešću Udruženja na važnim javnim događajima, sarađuje sa organizacijama i institucijama, u skladu sa cilјevima Udruženja,
 • Donosi Odluke o prijemu novih članova u Udruženje i Odluke o okončavanju članstva u Udruženju,
 • Upravlјa sredstvima Udruženja,
 • Usvaja nacrt godišnjeg budžeta Udruženja i podnosi izveštaj o njegovom sprovođenju na Skupštini Udruženja, podnosi predloge za delimične izmene i dopune budžeta, uklјučujući uvođenje novih stavki troškova ukoliko se steknu dodatni izvori finansiranja nakon usvajanja budžeta,
 • Usvaja i podnosi godišnji izveštaj o aktivnostima Udruženja na Skupštini Udruženja radi diskusije i konačnog usvajanja – izveštaj takođe treba da sadrži pojedinačne izveštaje o svakom specijalizovanom radnom odboru i izveštaje o drugim aktivnostima, koje Skupština Udruženja može zahtevati,
 • Odobrava Poslovnik o bilansu stanja, platama i ostalim internim aktima Udruženja, predlaže iznose i izmene i dopune za prijem i članarine, usvaja odluke o uspostavlјanju sredstava i odlučuje kako će se prikuplјati i trošiti sredstva,
 • Odlučuje o članstvu Udruženja u drugim neprofitnim organizacijama iz Srbije ili iz inostranstva, izuzev odluka koje su u nadležnosti Skupštine.
 • Predlaže odluku za Skupštinu o korišćenju sredstava Udruženja da bi se sredstva zaštitila i uvećala,
 • Odobrava cene usluga, publikacija i informacija koje obezbeđuje Udruženje,
 • Odobrava osnovna načela strukture i funkcionisanja specijalizovanih radnih odbora Udruženja i razrešava predsednike i potpredsednike tih odbora Udruženja,
 • Predlaže odluku o sistemu plaćanja članarine i o sličnim pitanjima
 • donosi Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti članova Udruženja
 • Usvaja odluke o drugim stvarima u skladu sa Statutom.