RB IME I PREZIME PIVARA
1.
Olivera Laoj, predsednik
KRUGHER I BRENT DOO
2.
Ivan Đurić, član
BAŠ PIVO
3.
Ružica Matijašević, član
PIVARA MEDVED
4.
Ivan Sabo, član
CRAFT PIVARA LIBEERI
5.
Ivan Paunović, član
MALA PIVARA PAUNOVIĆ

Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 (dve) godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor kontroliše rad Upravnog odbora Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja obaveštava Skupštinu.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.