RB IME I PREZIME PIVARA
1.
Olivera Laoj, predsednik
KRUGHER I BRENT DOO
2.
Nemanja Božić, član
PIVARA PRINC
3.
Ivan Đurić, član
MINI PIVARA BAŠ PIVO
4.
Vldimir Nikolić, član
KAŠ BALKAN BREWTOPIA
5.
Dejan Matijašević, član
ZR MEDVED

Mandat članova Nadzornog odbora traje 2 (dve) godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor kontroliše rad Upravnog odbora Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja obaveštava Skupštinu.

Član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora.