O NAMA

Udruženje malih nezavisnih pivara Srbije osnovano je 30. januara 2018. godine. Osnivači Udruženja su 17 malih pivara i to:

 1. Krugher i Brent doo, Ritiševo
 2. The black turtle doo, Beograd
 3. ZR Medved Nikola Matijašević PR, Beograd
 4. Kabinet doo, Sopot
 5. Pivara Tron doo, Beograd
 6. Mini pivara doo, Beograd
 7. Dogma Brewery doo, Beograd
 8. Pivara Princ doo, Omolјica
 9. Crow Brewery doo, Vranovo
 10. Ubska pivara dd, Ub
 11. Feriks tehnologije doo, Beograd
 12. Pivara Vrač doo, Novi Sad
 13. Brauhause ns 021, Novi Sad
 14. Mala pivara Paunović, Beograd
 15. Kompas pivo doo, Beograd
 16. Kaš Balkan Brewtopia d.o.o.,
 17. Mini pivara Baš pivo doo, Beograd

 Udruženje je osnovano radi ostvarivanja sledećih cilјeva:  

 • Da štiti poslovni razvoj zanatskih pivara u Srbiji;
 • Da zastupa i promoviše zajednička mišlјenja svojih Članova radi unapređenja zajedničkih interesa;
 • Da unapređuje komunikaciju, saradnju i trajni dijalog između Udruženja i državnih organa Srbije;
 • Da promoviše pobolјšanje i ažuriranje zakonskih propisa Srbije vezano za proizbodnju piva, kao i da priprema stav svojih Članova o nacrtima zakona;
 • Da promoviše upotrebu kvalitetnih prirodnih sastojaka i zanatsku proizvodnju piva;
 • Da promoviše etičku i zakonsku trgovinsku praksu;
 • Da deluje u oblasti polјoprivrede i ruralnog razvoja;
 • Da podnosi potrebne administrativne, pravne i ostale predloge koji se odnose na pobolјšanje funkcionisanja zanatske proizvodnje piva;
 • Da pravovremeno obaveštava svoje Članove i ostale zainteresovane strane o zakonskim propisima u Srbiji;
 • Da ima komunikaciju sa drugim organizacijama pivara širom regiona i sveta, da bi se (a) stekle koristi od zajedničkih praktičnih razmena i (b) ispitali određeni metodi za pobolјšanje regionalnog poslovanja i

Da izvršava ostale dužnosti relevantne za Članove Udruženja i za Udruženje u celini.