UČEŠĆE ČLANOVA UDRUŽENJA NA “US CRAFT BEER INGREDIANTS AND MARKETING COHRAN FELLOWSHIP PROGRAM 2023”

U periodu od 29.aprila do 13.maja 2023. godine članovi Udruženja učestvuju u realizaciji Cohran Fellowship Programa na temu „US Craft Beer Ingrediants and Marketing“ organizaciji Ambasade SAD u Beogradu. Na programu u čestvuju 8 zanatskih pivara iz Srbije i 4 pivare iz BiH. Ovaj program je osmišlјen da prikaže američku industriju zanatskog piva sa fokusom na sastojke piva, proizvodnju i marketing američkih zanatskih piva.  Članovi Udruženja će imati priliku da saznaju o kvalitetu i raznovrsnosti sastojaka piva u SAD i da uče o američkim stilovima piva koji se proizvode i prodaju na njihovom tržištu. Program uklјučuje posete proizvođaču slada Admiral Maltings iz Kalifornije, američkim zanatskim pivarama kao što su Siera Nevada Brewery, Almanac Beer co i treninzi i edukacija na Univerzitetu Dejvis u Kaliforniji.