UČEŠĆE ČLANOVA UDRUŽENJA NA “US CRAFT BEER INGREDIANTS AND MARKETING COHRAN FELLOWSHIP PROGRAM 2023”

U periodu od 29.aprila do 13.maja 2023. godine članovi Udruženja učestvuju u realizaciji Cohran Fellowship Programa na temu „US Craft Beer Ingrediants and Marketing“ u organizaciji Ambasade SAD u Beogradu. Na programu u čestvuju 8…

Continue ReadingUČEŠĆE ČLANOVA UDRUŽENJA NA “US CRAFT BEER INGREDIANTS AND MARKETING COHRAN FELLOWSHIP PROGRAM 2023”