ODOBREN PROJEKAT: PRVA KONFERENCIJA ZANATSKIH PIVARA SRBIJE

Na javnom konkursu Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede za finansiranje/sufinansiranje projekata Udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2020.godini, Udruženje je apliciralo sa projektom „Prva konferencija zanatskih pivara Srbije“. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS je 02.06.2020. godine donelo Odluku  broj: 401-00-00001/2020-02 o izboru projekta Udruženja „Prva Konferencija zanatskih pivara Srbije“ i dodelila finansijska sredstva za podršku realizaciji u iznosu od 750.000 din. Cilj projekta je da se organizuju stručna predavanja od strane poznatih stručnih lica iz pivarske struke iz zemlje, regiona i država EU, da se zanatski pivari upoznajau sa regulativama država EU, da razmene iskustva sa kolegama po pitanju tehničko-tehnoloških karakteristika zanatske proizvodnje piva i da se razmene iskustva po pitanju stilova zanatskog piva. Rok za realizaciju projekta je 31.12.2020.godine.